DRŽAVNE ZASTAVE - zastave zemalja sveta

Državne zastave ili zastave zemalja su zastave koje se koriste za unutrašnje ili spoljašnje dekoracije i proizvode se u skladu za postojećom zakonskom regulativom koja propisuje način i proporciju izrade državnih zastava i simbola. Državne zastave imaju izuzetno široku primenu u svakodnevnoj komunikaciji, obeležavanju prostora, obeležavanju porekla kompanije , obeležavanju konzularnih predstavnštvima - amabasadama, koriste se u sudovima, kabinetima, svečanim salama, svadbenim kolonama, navijačkim rekvizitma

Kao i zastava Republike Srbije tako i zastave drugih zemalja imaju propisanu razmeru za isticanje. Zastave zemalja sveta se izrađuju na poliesteru od 115 gr, svečane satenske zastave se izrađuju na 200 gr satenskom materijalu, flag mesh na perforiranom rupičastom materijalu .

Naše zastave su uv i vodootporne, boje su intezivne i postojane. Zastave se u zavisnosti od namene za upotrebu izrađuju na najadekvatnijem materijalu. Zastave štampamo u skaldu sa važećom zakonskom regulativom u proporcijama, razmeri i boji koji je u skladu sa zakonima zemlje čiju zastavu radimo, osim ako klijnet ima drugačije zahteve koje naravno možemo ispuniti u dogovoru sa naruičiocem posla. PRIMERI VERTIKALNOG I HORIZONTALNOG ISTICANJA DRŽAVNIH ZASTAVA:

ZEMLJA HORIZONTALNO KAČENJE VERTIKALNO KAČENJE
BOSNA I HERCEGOVINA
KANADA
FRANCUSKA
GRČKA
VELIKA BRITANIJA
AMERIKA
SLOVAČKA
INDIJA

SRPSKE ZASTAVE

Zastava Republike Srbije postoji i koristi se kao Državna zastava i kao Narodna zastava, sa razmerama 3:2 (dužina prema visini). Jasno određene zakonske regulative ne dozvoljavaju odstupanja od zadatih razmera kojih se i mi pridržavamo. Zastava Republike Srbije je horzontalna trobojka sa malim grbom. Narodna zastava je horizontalna trobojka bez grba. Postoji i jasno određeno pravilo isticanja srpske zastave - crvena boja na trobojci uvek ide do jarbola. Zastava Republike Srbije se ističe na državnim institucijama, sportskim manifestacijama, prilikom poseta stranih delegacija kao i na ostalim svečanostima.

HORIZONTALNO KAČENJE
Državna zastava
Narodna zastava
VERTIKALNO KAČENJE
Državna zastava
Narodna zastava

Referentni Sajtovi

© 2014, SWA TIM. Sva prava zadržana
Powered by RECODESOFT web developer team